środa, 9 stycznia 2008

ADWOKAT ANDRZEJ PHILIPS

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od ponad 25 lat i ma za sobą doświadczenie sędziego, radcy prawnego i adwokata wykonującego zawód Zespole Adwokackim. Nabyte doświadczenie oraz znajomość języków obcych jest gwarantem rzetelnej obsługi kontrahenta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Kancelaria nasza specjalizuje się w kompleksowej i profesjonalnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Naszym Klientom prezentujemy szeroki zakres usług prawniczych, wynikających między innymi z oferty połączonej obsługi adwokacko-radcowskiej. Posiadamy ponadto bogate, wieloletnie doświadczenie z działalności indywidualnej oraz w innych spółkach prawniczych.
Jak wspomniano, głównym polem naszej działalności jest obszar gospodarczy. Przedsiębiorcom oferujemy obsługę prawną w następującym zakresie przedmiotowym:
• prawo rodzinne.
• prawo gospodarcze,
• prawo podatkowe,
• prawo cywilne,
• prawo zamówień publicznych
• prawo administracyjne,
• prawo gospodarcze,
• prawo handlowe,
• prawo naprawcze i upadłościowe,
• prawo pracy,
• prawo karne,

Zajmujemy się sporządzaniem projektów umów cywilno-prawnych, pośredniczymy w negocjacjach handlowych, w tym między podmiotami polskimi i zagranicznymi; sporządzamy opinie prawne; prowadzimy postępowania sądowe związanych ze stosunkami umownymi. Zajmujemy się przeprowadzaniem spraw z zakresu prawa rzeczowego (w tym ustalanie i przekształcanie stanu prawnego nieruchomości) oraz sprawami spadkowymi. Ponadto zaoferować możemy doradztwo i pełną obsługę prawną z zakresu przygotowania umów i statutów, reprezentacji przed sądem rejestrowym, a także upadłościowym i układowym. Podobnie w zakresie prawa pracy, podatkowego, etc. oferujemy pełen zakres pomocy prawnej, w szczególności zaś sporządzanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich, sporządzanie umów o zakazie konkurencji oraz szeroko rozumianych porozumień w zakresie stosunków pracowniczych, regulaminów pracy, wynagrodzeń i innych wewnątrzzakładowych. Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami pracy oraz występujemy w ich imieniu przed organami zatrudnienia.

Zespół pracowników oraz sprawnie działająca administracja umożliwiają nam zindywidualizowanie oferty stosownie do potrzeb, a dzięki dobrej organizacji każdy Klient ma bieżący dostęp do informacji, dotyczących przebiegu i rezultatu prowadzonych w jego imieniu spraw.

Dodatkowo zajmujemy się sprawami związanymi z sądową oraz pozasądową windykacją należności. Prowadzimy sprawy w postępowaniu polubownym, pozasądowym, sądowym, polubownym przedegzekucyjnym oraz egzekucyjnym, bez względu – co należy podkreślić – na ich wielkość oraz skalę trudności. Tak profesjonalną i skuteczną obsługę zaoferować możemy również dzięki stałej współpracy z zespołem prawników o bogatej wiedzy i doświadczeniu z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, ubezpieczeń, etc. Nasza Kancelaria korzysta dodatkowo z pomocy agencji detektywistycznej, specjalizującej się w zdobywaniu i ustalaniu szczegółowych informacji na temat statusu materialnego oraz rzeczywistego stanu posiadania dłużników, także poza granicami kraju. Pozostajemy ponadto w ścisłej współpracy ze skutecznymi kancelariami komorniczymi, a także innymi wyspecjalizowanymi podmiotami gospodarczymi z terenu całej Polski. Wszystko to razem sprawia, że Kancelaria nasza podejmuje się realizacji spraw trudnych, w których dotychczasowe działania windykacyjne okazały się bezskuteczne. Oferujemy pomoc w windykacji na terenie Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Kraje Bałtyckie), Europy Zachodniej i Środkowej, Skandynawii, Turcji, Chin, USA oraz innych.

Świadczymy usługi zarówno przedsiębiorcom i podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym i osobom prawnym, nieprowadzące działalności gospodarczej. Reprezentacja Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi na terenie całego kraju obejmuje wszystkie czynności, związane ze wszczęciem i prowadzeniem postępowań. Ponadto świadczymy usługi w zakresie sporządzania opinii i konsultacji prawnych, w tym obsługę w języku angielskim. Zaznaczyć należy, iż Klienci nasi mają możliwość skorzystania z usług, współpracującej z nami, Kancelarii Notarialnej.

Z naszego doradztwa prawnego korzystały i korzystają podmioty znane na rynku polskim oraz na rynkach europejskich. Dobry kontakt z Klientami oraz sprawny przepływ informacji zapewniają nam nie tylko tradycyjne środki i formy komunikacji, ale również stała dostępność on-line. Wyposażenie Kancelarii w najnowocześniejsze środki techniczne, korzystanie z licznych programów komputerowych, obejmujących najnowsze zbiory przepisów prawa oraz bogate doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorcami, a także w reprezentowaniu interesów mocodawców, gwarantują profesjonalizm świadczonych usług oraz sprawiają, że Kancelaria adwokacko-radcowska cieszy się ogromnym zaufaniem swoich Klientów.